Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Ngày 17/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiến hành bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa ánh nhân dân tỉnh; bầu chức danh trưởng, phó ban các Ban Hội đồng Nhân dân, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với tỷ lệ 48/49 phiếu bầu, bà Lê Thị Ái Nam, sinh năm 1963, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa XIII tái cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân được bầu là ông Lê Thanh Hùng và ông Hồ Thanh Thủy.

Với tỷ lệ đạt 94% phiếu bầu, ông Dương Thành Trung, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa XIII, tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm ông Lê Minh Chiến, Phan Như Nguyện, Vương Phương Nam.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 22 thành viên.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Lê Thị Ái Nam - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhấn mạnh: Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của dân, góp phần tích cực xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân khóa IX và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.