Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank - mã VCB), sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng của ngân hàng đạt 8.058 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.054 tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ 2016, thực hiện 53,2% kế hoạch 2017.

Cũng theo ngân hàng này, tính đến 30/6, huy động vốn đạt 660.938 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2016. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn khách hàng doanh nghiệp và thể nhân lần lượt là 12% và 11,9%.

Huy động vốn từ khối FDI đạt 61.574 tỷ đồng, tăng 8,9% so với 2016, đạt 96,4% kế hoạch 2017.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng cao, đạt 534.108 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 2016, đạt 95,7% kế hoạch 2017. Cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp/doanh nghiệp vừa và nhỏ/thể nhân lần lượt tăng 8,9%/13,9%/24,2%. Tín dụng ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tín dụng trung dài hạn. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được kiểm soát, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn ở mức 43,9%, giảm nhẹ so với với 2016.

Chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 0,99% và 16,43%, cao hơn mặt bằng chung của thị trường và tăng so với 2016.

Đến 30/6/2017, dư nợ xấu nội bảng là 7.882 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,47%.

Dự phòng rủi ro đã trích lập trong nửa đầu năm 2017 của Vietcombank đạt 3.004 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 10.752 tỷ đồng, bằng 136,4% tổng dư nợ xấu. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 920 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết 6 tháng, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng này được tăng vốn điều lệ để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định; phát triển mạng lưới, bao gồm cả việc thành lập ngân hàng con tại Lào; nới room tăng trưởng tín dụng 2017 của Vietcombank bằng mức tăng trưởng chung của ngành.

Ông Thành cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm xem xét phê duyệt để ngân hàng cho vay vượt đối với một số khách hàng tốt, đang có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước./.