Ông Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được khai mạc. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lao động và 350 đại biểu đại diện cho hơn 21.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 5 năm qua.

Ông nhấn mạnh, Đắk Nông còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản cần được phát huy hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, phát huy cao nhất mọi tiềm năng của tỉnh về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, đất đai, tính đa dạng và đặc sắc về văn hóa để tạo ra động lực mới phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng rộng rãi công nghệ cao phù hợp với trình độ xã hội, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh như tiêu, cà phê, cao su...

Về phát triển công nghiệp, ông Đinh Thế Huynh đề nghị tỉnh Đắk Nông cần quản lý khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản đặc biệt là phát triển, khai thác có hiệu quả công nghiệp bô xít nhôm và công nghệ các sản phẩm sau nhôm gắn với bảo vệ môi trường và bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, ông Đinh Thế Huynh lưu ý Đắk Nông chú trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý nghiêm và phát triển diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, nâng cao độ che phủ của rừng cao hơn mặt bằng chung của cả nước; ngăn chặn việc chặt phá rừng lấy đất làm nương rẫy, tập trung ưu tiên cho phát triển xanh, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa lịch sử.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015 đạt 12,6%; mức tăng thu ngân sách bình quân tăng 10,2%/ năm; đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 17,3%/năm.

Trong 5 năm qua, Đắk Nông đã đào tạo nghề cho 24.000 lao động, giải quyết việc làm cho hơn 88.000 lao động. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể, nhất là lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện nhanh; thu nhập bình quân đầu người tăng khá; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hàng năm giảm 3,1%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo qua các Nghị quyết chuyên đề đã dần đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao như phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hạt nhân; phát triển nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo Chính trị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tốc độ phát triển kinh tế tăng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; quy mô nền kinh tế nhỏ và cơ bản vẫn là nền kinh tế thuần nông dựa vào khai thác tự nhiên là chính; việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên chưa chặt chẽ và kém hiệu quả nhất là quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai và rừng; dân di cư không theo quy hoạch đến Đắk Nông chưa giảm...

Quang cảnh Đại hội ngày làm việc thứ hai, 24/9. (Ảnh: Hưng Thịnh/TXVN)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Đại hội đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,4%/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm; phấn đấu hàng năm giảm 2% số hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%...

Đại hội cũng đề ra 6 chương trình - mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là giữ vững ổn định chính trị-an dân; tạo sự phát triển mang tính đột phá về kinh tế; tiếp tục đầu tư và nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI kết thúc vào ngày 25/9./.