Ông Lê Đức Vinh. (Ảnh: Tiên Minh/Vietnam+)

Ngày 26/10, tại kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tiến hành bỏ phiếu và ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa với ông Nguyễn Chiến Thắng, vì lý do nghỉ theo chế độ.

Cuộc họp đồng thời bỏ phiếu và ra Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Lê Đức Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15/12/1965, quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, trình độ chuyên môn là tiến sỹ kỹ thuật xây dựng.

Ông đã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 17 mới đây, ông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020./.