Chiều 22/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Coca Cola Irial Finan.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vui mừng nhận thấy Coca Cola đã có nhiều bước phát triển trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời có những nhiều đóng góp trong công tác xã hội tại địa phương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho các cá nhân, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng sở tại.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Coca Cola Irial Finan báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam; đồng thời, mong muốn Coca Cola trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, minh bạch thực hiện các chính sách liên quan đến thuế và tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội tại Việt Nam./.