Thứ Sáu, Tháng Tám 18/08/2017

[Photo] Dễ dàng lập kỷ lục thế giới nhờ ăn sáng cùng nhau

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Hơn 400 người đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi cùng nhau bữa sáng trên giường lớn nhất thế giới, phá vỡ thành tích trước đó chỉ có 388 người tham gia ở Thượng Hải.