Thứ Năm, Tháng Tám 17/08/2017

[Photo] Tham quan Trung Quốc lão hóa khi đứng trước "vành móng ngựa"

(Vietnam+) Bản in

Phần mềm HowOldNet‬ cho thấy quan chức ăn đút lót hối lộ tại Trung Quốc già hơn tới hàng chục tuổi khi bị đưa ra trước "vành móng ngựa."