Ảnh minh họa. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 28/12, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ chủ trì Hội nghị.

Năm 2015, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra, tập trung tham mưu giúp Ủy ban thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo Cơ quan đã chỉ đạo các vụ, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác , triển khai thực hiện toàn diện nh iệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Những nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện là nắm tình hình, tham mưu, kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tổng kết một số chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu giúp Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2010-2015...

Các đơn vị tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản; xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Ngô Văn Dụ đánh giá cao kết quả công tác năm 2015 đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần thực hiện trong năm 2016.

Cụ thể, các vụ, đơn vị cần tập trung tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tiếp tục tham gia các tiểu ban do Trung ương thành lập, tích cực phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đơn vị tham mưu giúp Ủy ban, lãnh đạo Cơ quan xây dựng sửa đổi, bổ sung một số văn bản quan trọng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng Chương trình hành động của ngành kiểm tra; xây dựng chương trình công tác năm 2016 và toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; tham mưu chương trình kiểm tra , giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các phong trào thi đua./.