Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn sáng 17/11. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại phiên họp sáng 17/11 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trả lời những chất vấn của đại biểu về vấn đề bổ nhiệm hàm chức danh.

Theo khẳng định của Bộ trưởng, hiện nay, Đảng và Nhà nước cũng chưa có văn bản nào có quy định về chức danh hàm.

Sau khi Quốc hội có Nghị quyết 87/2014/QH13 chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp thứ 8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban nghiên cứu liên ngành và tổ chức các hội thảo đánh giá, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học về vấn đề này.

Kết thúc nghiên cứu đề án, Bộ đã trình Thủ tướng hai nhóm ý kiến khác nhau là công nhận chức danh và không quy định chức danh này, trong đó có nêu ưu điểm, hạn chế. Thủ tướng giao đã Bộ Nội vụ chủ trì, cùng thành viên ban nghiên cứu hoàn thiện đề án để báo cáo.

Sau phần trả lời viện dẫn dài dòng, khá loanh quanh của Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhắc nhở Bộ trưởng trả lời thẳng vào câu hỏi và "truy" đến cùng: “Trung ương làm như thế có đúng không, nếu đúng địa phương làm được không? Trung ương làm như thế là chưa có quy định của luật pháp, phải xem lại… Không đúng thì không thể mở rộng cho làm được... Trong khi đang nghiên cứu, địa phương cũng không được mở rộng, không được làm, đúng thế không?”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chốt lại phần trả lời của mình bằng một câu ngắn gọn “Trong khi nghiên cứu, cả bộ, ngành và địa phương không được tiếp tục làm”./.