​Bắt đầu từ năm học 2017-2018, học phí ở các trường công lập tại các vùng đô thị của TP Hà Nội sẽ tăng tới gần 40%. Trong khi đó, một số thành phố lớn khác học phí vẫn giữ tương đối ổn định./.