Châu Á đang chờ đợi các bước đi của chính quyền Donald Trump trong sự đan xen giữa hy vọng và lo lắng.

Các chuyên gia cho rằng việc châu Á sẽ được chú ý như thế nào trong chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump còn tùy thuộc vào các yếu tố địa chiến lược và các hoạt động quân sự ở khu vực./.