5 lĩnh vực bị vi phạm lớn nhất trong ngành tài nguyên, môi trường

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ là những lĩnh vực có nhiều vi phạm nhất trong năm 2015.
Xử phạt hơn 15,3 tỷ đồng vi phạm về đất đai
Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 5/1 cho biết, trong năm 2015, toàn ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 169 tổ chức, cá nhân với số tiền 15 tỷ 381 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 8.525 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cũng cho thấy việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của địa phương còn chậm.

5 lĩnh vực bị vi phạm lớn nhất trong ngành tài nguyên, môi trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Xử phạt hơn 35,4 tỷ đồng vi phạm về môi trường
Trong năm 2015, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tiến hành 797 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó ban hành quyết định xử phạt hành chính 602 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 35,4 tỷ đồng, truy thu 1 tỷ 293 triệu đồng.

5 lĩnh vực bị vi phạm lớn nhất trong ngành tài nguyên, môi trường ảnh 2Cơ sở dệt, nhuộm tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xả thải trực tiếp ra ra môi trường. (Nguồn: TTXVN)
Xử phạt hơn 14 tỷ đồng vi phạm về tài nguyên khoáng sản
Kết quả thanh, kiểm tra của ngành tài nguyên và môi trường cũng cho thấy, trong năm 2015, Bộ Tài nguyên-Môi trường và Sở Tài nguyên-Môi trường các địa phương đã tiến hành 520 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản.

Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 349 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 14 tỷ đồng, truy thu hơn 1,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 22 giấy phép hoạt động khoáng sản.

5 lĩnh vực bị vi phạm lớn nhất trong ngành tài nguyên, môi trường ảnh 3Ảnh minh họa về khai thác khoáng sản. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Xử phạt gần 2,5 tỷ đồng vi phạm về tài nguyên nước
Theo kết quả thanh tra, kiểm tra của ngành tài nguyên và môi trường, trong năm 2015, toàn ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 20 tổ chức, cá nhân với số tiền là 2 tỷ 418 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là không có giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; vi phạm các nội dung trong giấy phép đã cấp...

5 lĩnh vực bị vi phạm lớn nhất trong ngành tài nguyên, môi trường ảnh 4 Hồ thuỷ lợi tiền tỷ mới dùng tại Lam Đồng đã ô nhiễm nặng. (Nguồn: TTXVN)
Xử phạt gần 300 triệu đồng vi phạm về đo đạc và bản đồ
Trong năm 2015, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tiến hành 54 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ của 176 tổ chức. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 22 tổ chức với số tiền là 298 triệu đồng.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan chủ quản dự án, ban quản lý dự án tỉnh chưa kiên quyết kịp thời, chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm địa chính, tiến độ thực hiện dự án chậm; kết quả đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính chưa đạt được mục tiêu của dự án.

5 lĩnh vực bị vi phạm lớn nhất trong ngành tài nguyên, môi trường ảnh 5Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục