Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nguồn kinh phí 800 triệu USD để thực hiện dự án Phân phối điện hiệu quả cho Việt Nam vừa được phê duyệt.

Theo đó, WB đóng góp 449 triệu USD và 30 triệu USD đến từ Quỹ đầu tư Sạch (CTF) để hỗ trợ việc thực hiện các công nghệ lưới điện thông minh. Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) cung cấp 8 triệu USD tài trợ cho hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực. Khoản đầu tư 313 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới cấp khoản tín dụng này qua Hiệp Hội Phát triển Quốc tế (IDA), đơn vị cho vay ưu đãi cho các nước IDA hỗn hợp, với lãi suất 1,25%, phí dịch vụ là 0,75% và thời hạn trả nợ 25 năm với thời gian ân hạn 5 năm. Khoản vay từ Quỹ Công nghệ sạch (CTF) có phí dịch vụ là 0,75% một năm, thời gian đáo hạn là 20 năm và 10 năm ân hạn.

Dự án bao gồm việc xây dựng và củng cố lưới điện phân phối, giới thiệu những công nghệ lưới điện thông minh trong phân phối và hỗ trợ kỹ thuật và phương tiện để xây dựng năng lực cho Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) và 5 Công ty điện lực (NPC, CPC, SPC, HCMPC và HHNPC) để phát triển các loại mức giá hợp lý cho ngành điện và thiết kế chương trình quản lý tải điện hiệu quả.

Trong thập kỷ vừa qua, WB đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để mở rộng mạng lưới điện và cung cấp điện cho tất cả mọi miền của đất nước. Theo đó, bao phủ điện đã tăng từ 50% vào năm 1996 lên tới khoảng 97% trong năm 2011. Hiện nay, trọng tâm hỗ trợ của WB đã chuyển từ tăng độ bao phủ của điện sang nâng cao chất lượng các dịch vụ cho người tiêu dùng.

"Các khoản đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả và hiện đại hóa theo Dự án Phân phối điện hiệu quả sẽ cải thiện sự ổn định của nguồn điện cho các cơ sở công nghiệp, hộ gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Việt Nam," ông Văn Tiến Hùng, chuyên gia cao cấp về năng lượng và Trưởng nhóm dự án, chia sẻ.

Ông Hùng cho biết thêm, cung cấp điện ổn định sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu sử dụng các loại năng lượng khác và các loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường, chẳng hạn như than đá và dầu lửa. Việc này cũng giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng trong các hộ gia đình và kỳ vọng sẽ tác động tích cực với bình đẳng giới và giảm nghèo./.

Minh Thúy (Vietnam+)