Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực cấp tín dụng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng và đầu tư.

Theo thỏa thuận được ký kết, Agribank dự kiến sẽ dành từ 2.000-3.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su để đầu tư mở rộng, trồng mới cao su trong nước và tại Campuchia; đáp ứng nhu cầu vốn thu mua, chế biến các sản phẩm cao su xuất khẩu với lãi suất ưu đãi.

Cùng với đó Agribank cam kết sẽ cung cấp cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng khác liên quan như: tài khoản và tiền gửi, quản lý vốn tập trung; bảo lãnh; thanh toán và sản phẩm giá trị gia tăng về ngoại hối; cho vay tiêu dùng; thấu chi; trả lương cán bộ công nhân viên qua tài khoản…

Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác đầu tư vào một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm theo nguyên tắc cùng có lợi và phù hợp với chính sách của Nhà nước và chiến lược phát triển của mỗi bên.

Trong thời gian qua, các chi nhánh của Agribank đã hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Cao su và các đơn vị thành viên trong nước trong hoạt động giao dịch thanh toán, tín dụng và đầu tư. Các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su đầu tư tại Campuchia cũng đang được Agribank cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng.

Đến 31/5/2016, tổng dư nợ cho vay của Tập đoàn Công nghiệp Cao su tại Agribank là 645 tỷ đồng chiếm 28% tổng dư nợ các doanh nghiệp ngành cao su. Đặc biệt, toàn bộ dư nợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su đều ở nhóm 1./.