Phái bộ OSCE tại miền Đông Ukraine. (Nguồn: www.presstv.ir)

Liên quan đến tình hình căng thẳng gia tăng tại miền Đông Ukraine, ngày 18/11 Bộ Ngoại giao Anh (FCO) cho biết sẽ gửi 10 xe thiết giáp đến phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine.

Những thiết bị này sẽ giúp các giám sát viên của OSCE di chuyển được an toàn hơn tại những vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Hiện Anh đang có 10 nhân viên làm việc trong phái bộ kể cả tại văn phòng cũng như tại các vùng có chiến sự./.