Tối 21/7, khi em D.T.A, lớp Xét nghiệm 11, trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đang hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có điện của người nhà thông báo cha của em qua đời đột ngột.

Trước sự việc trên, đoàn trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã lập bàn thờ vọng ngay tại địa điểm đoàn ở để em chịu tang cha.

Đó chỉ là một trong những câu chuyện xúc động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp hiện nay.

(Vietnam+)