Ông Đinh Thế Huynh phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo công tác của Ban Đối ngoại Trung ương và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, hết sức phức tạp, Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ động, tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của mặt trận đối ngoại của đất nước trong năm qua.

Công tác nghiên cứu, tham mưu và thẩm định, đề xuất được chú trọng tăng cường và nâng cao về chất lượng; các hoạt động đối ngoại đảng song phương và đa phương được triển khai có hiệu quả; công tác quản lý các hoạt động đối ngoại Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân có những chuyển biến tích cực; công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh.

Hoạt động đối ngoại kênh Đảng, nhất là hoạt động đối ngoại cấp cao, đã phát huy vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường tin cậy, định hướng và xử lý quan hệ với các nước đối tác quan trọng, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia-dân tộc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong năm qua, nhất là về chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao, tăng cường quan hệ với các chính đảng các nước, quản lý hoạt động đối ngoại của các cơ quan, tổ chức Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương cần tập trung tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, nhất là dự báo chiến lược, về chính sách của các nước lớn, tình hình khu vực và quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thẩm định, triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại kênh Đảng, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả, tính thiết thực, tiết kiệm triệt để đối với các hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.