Ban hành chương trình đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại VN

Chương trình đào tạo nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với văn hóa, bối cảnh của Việt Nam, góp phần đảm bảo chất lượng giảng dạy tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống IvyPrep Education. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống IvyPrep Education. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người bản ngữ (ngôn ngữ tiếng Anh) có bằng cao đẳng trở lên; người nước ngoài có bằng cao đẳng tiếng Anh trở lên; người nước ngoài có bằng cao đẳng trở lên và có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Chương trình đào tạo nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với văn hóa, bối cảnh của Việt Nam; đáp ứng nhu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo dạy học cho học viên; góp phần đảm bảo chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên vận dụng được kiến thức, phương pháp và cách tiếp cận chính trong dạy tiếng Anh; phân tích, đánh giá, điều chỉnh nội dung, phương pháp phù hợp với đối tượng người học, văn hóa và bối cảnh dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.

Học viên cũng có thể vận dụng các kỹ năng hỗ trợ việc dạy và học một cách linh hoạt, hiệu quả; phân tích, đánh giá, điều chỉnh các kỹ năng quản lý và tổ chức lớp học hiệu quả nhằm hỗ trợ việc học, phát triển kỹ năng xây dựng kế hoạch bài dạy, kỹ năng đánh giá; sử dụng công nghệ, học liệu và phương pháp dạy tiếng Anh phù hợp với đối tượng người học nhằm phát triển được năng lực, phẩm chất người học tại trung tâm ngoại ngữ. Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về thái độ, tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, hợp tác, chuyên nghiệp và khả năng thích ứng linh hoạt; tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hóa Việt Nam; tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề về kiến thức, phương pháp và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh và một chuyên đề thực tập. Các chuyên đề gồm các nội dung như tổng quan về văn hóa, bối ảnh dạy học và học tiếng Anh ở Việt Nam; lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh; phương pháp giảng dạy kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh; phương pháp giảng dạy kỹ năng tiếng Anh; quản lý lớp học; ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác, phát triển học liệu giảng dạy; phương pháp kiểm tra, đánh giá; phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam; phương pháp dạy tiếng Anh cho thanh-thiếu niên Việt Nam; kết hoạch bài học.

hoc-sinh-2-1024x647-7453.jpg
Chương trình đào tạo nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh của giáo viên người nước ngoài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng thời lượng đào tạo là 160 tiết, mỗi tiết 45 phút (tương đương với 120 giờ dạy, mỗi giờ dạy 60 phút).

Kết thúc chương trình, học viên được đánh giá thông qua các bài kiểm tra (vấn đap/viết hoặc hình thức phù hợp) và kết quả thực tập nhằm xác định mức độ đạt các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng của chương trình. Điểm được chấm theo thang điểm 10.

Học viên được tham dự đánh giá sau khi kết thúc chương trình đào tạo khi đảm bảo tham dự ít nhất 80% thời gian học tập trên lớp; hoàn thành các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá, đáp ứng yêu cầu của chuyên đề, của chương trình đào tạo.

Học viên đạt 5 điểm trở lên được đánh giá là đạt yêu cầu và được xác nhận là hoàn thành chương trình đào tạo. Dưới mức điểm này học viên được đánh giá không đạt yêu cầu và phải đánh giá lại. Học viên được xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ đạo tạo.

Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo gồm trường đại học sư phạm có khoa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có khoa đào tạo giáo viên tiếng Anh; cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ các yêu cầu về nội dung, hình thức tài liệu đào tạo, yêu cầu về người biên soạn tài liệu, quy định về thẩm định tài liệu, yêu cầu đối với giảng viên và báo cáo viên. Cơ sở giáo dục được thực hiện nhiệm vụ đào tạo tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu và tổ chức đào tạo, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả đào tạo trước ngày 31/12 hằng năm, chịu trách nhiệm về chất lượng, các điều kiện đảm bảo thực hiện đào tạo và theo yêu cầu.

Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục