Ngày 3/6 tại Hà Nội, Hướng dẫn của UN-EU về tài trợ cho chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam - Bản cập nhật 2009 đã được đại diện Chính phủ Việt Nam, Liên hợp quốc và phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) tại Việt Nam ký kết ban hành.
 
Đại diện Chính phủ Việt Nam là ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Liên hợp quốc, ông John Hendra - điều phối viên Liên hợp quốc, và đại diện EC, ông Michal Kral - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc - Chủ tịch luân phiên Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam.
 
Bản cập nhật 2009 vừa được Chính phủ Việt Nam và Đại diện Liên hợp quốc, Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) tại Việt Nam nhất trí thông qua.
 
Bản cập nhật 2009 sẽ giúp tạo ra một nền tảng rõ ràng minh bạch trong quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam và thể hiện sự đóng góp thiết thực vào hiệu quả viện trợ theo tinh thần của Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ.
 
Các cơ quan thực hiện quốc gia và các cơ quan đối tác khác sẽ áp dụng Định mức thống nhất UN-EU đối với các chi phí tại Việt Nam cho các dự án do các tổ chức Liên hợp quốc và các thành viên EU tại Việt Nam tài trợ. Đây là một phần những nỗ lực về hài hòa quy trình thủ tục và giảm chi phí giao dịch cho các đối tác thực hiện dự án cũng như sẽ tạo ra sự đồng nhất về hệ thống định mức giữa nhà tài trợ và Chính phủ trong tương lai.
 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các định mức được sửa đổi mặc dù chưa đủ linh hoạt để có thể đáp ứng các mô hình thực hiện và các yêu cầu khác nhau của dự án, nhưng các định mức này đã được hoàn thiện theo định hướng thị trường nhằm mục đích thu hút các nguồn lực, các dịch vụ chất lượng cao và tạo điều kiện cho sự hợp tác toàn diện. Các định mức này sẽ được xem xét định kỳ để phản ánh được những thay đổi về giá cả trên thị trường.
 
Việc ký kết cũng khởi động cho một kế hoạch đào tạo và hướng dẫn các cán bộ liên quan của Chính phủ, Liên hợp quốc và EC về áp dụng các định mức theo Hướng dẫn mới này. Các đối tác thực hiện dự án sẽ có thể bắt đầu áp dụng các định mức chi phí bao gồm lương cho cán bộ dự án, tư vấn, dịch thuật, đi lại, hội thảo và các chi phí khác của dự án.

Kế hoạch của các dự án đang thực hiện sẽ được điều chỉnh, tùy thuộc vào nguồn vốn sẵn có trong năm tài chính hiện thời của dự án, để đáp ứng được các chi phí theo định mức mới./.

(TTXVN/Vietnam+)