Ban Thuong vu Quan uy Trung uong trien khai hieu qua Nghi quyet TW 4 hinh anh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dẫn đầu đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm chính trị trên từng nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân nghiêm túc, chất lượng, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu sau kiểm điểm.

Cùng đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Trung Quốc]

Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất hơn, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, tăng cường cán bộ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chấp hành kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc tăng cường uy tín, vai trò của Đảng.

Trong thời gian tới Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn hiện nay.

Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ được Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo với Bộ Chính trị./.

Ông Quốc Chính (TTXVN/Vietnam+)