Ban Thuong vu Tinh uy Quang Tri thi hanh ky luat can bo hinh anh 1Ông Hồ Quốc Hương, Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: laodong.vn)

Ngày 8/6, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Quốc Hương.

Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị về thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương, Đảng ủy viên, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Thượng, nay là xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

[Đà Nẵng: Cách chức vụ trong Đảng với nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy trong thời gian giữ chức Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước và trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, đồng chí đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)