Báo chí Argentina ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam

Với tiêu đề “Việt Nam: Tiếp tục phát triển Ngoại giao Cây tre,” Equilibrium Global nhận định trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, công tác đối ngoại luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Bài báo ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam được đăng trên trang Equilibrium Global Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)
Bài báo ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam được đăng trên trang Equilibrium Global Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

Trang mạng Equilibrium Global của Argentina đã đăng bài viết đề cao giá trị đặc sắc của trường phái “Ngoại giao Cây tre” đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Trong bài viết đăng ngày 1/1, trên chuyên mục Thế giới hôm nay, với tiêu đề “Việt Nam: Tiếp tục phát triển Ngoại giao Cây tre,” Equilibrium Global nhận định trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, công tác đối ngoại luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ mà còn góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bài báo nhấn mạnh tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14/12/2021, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái "Ngoại giao Cây tre Việt Nam.”

Chính sách đối ngoại của Việt Nam có nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc đổi mới, bảo vệ và nâng cao vị thế đất nước.

ttxvn-bao-chi-argentina-ca-ngoi-thanh-tuu-ngoai-giao-cay-tre-cua-viet-nam1-6174.jpg
Bài báo ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam được đăng trên trang Equilibrium Global Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

Equilibrium Global bình luận trường phái “Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam cho thấy sự cân bằng chiến lược trong mối quan hệ với các nước lớn và với thế giới, dựa trên nguyên tắc cốt lõi là lợi ích dân tộc, độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại, những nguyên tắc đã ăn sâu vào tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo nền tảng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu chọn tham gia nhiều tổ chức quốc tế và đã đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền LIên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2027.

Những hoạt động sôi nổi của Việt Nam tại những phiên họp của nhiều cơ quan thuộc tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đã thể hiện đầy đủ vị thế, vai trò và đóng góp ngày càng tích cực và chủ động của Việt Nam trong ngoại giao song phương và đa phương cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu. Đó cũng là minh chứng sống động cho thành tựu của "Ngoại giao Cây tre."

Trường phái "Ngoại giao Cây tre" đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế, giúp Việt Nam thành công trong việc duy trì mối quan hệ với các cường quốc trong khi vẫn đảm bảo các lợi ích quốc gia.

Bài viết khẳng định với việc triển khai "Ngoại giao Cây tre," Việt Nam đang ngày càng khẳng định mình là đối tác đáng tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục