Ông Trần Văn Lực, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản số 427 về việc chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ sau Kết luận kiểm tra số 5027 ngày 31/12/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm sai quy trình cho nhiều cán bộ, nhân viên  đơn vị thời điểm 2015-2019.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân tham mưu sai quy trình bổ nhiệm cán bộ

Theo văn bản số 427 ngày 29/4/2020, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai yêu cầu tập thể Phòng Tổ chức cán bộ và ông Châu Cao Lợi (Trưởng phòng) nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm sai sót trong quá trình tham mưu công tác tổ chức cán bộ đã được nêu trong Kết luận kiểm tra số 5027 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đồng thời, chỉ đạo tập thể phòng sớm đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế tại trong Kết luận nêu trên.

[Bình Thuận: Kiểm điểm cá nhân sai phạm trong công tác cán bộ]

Trước đó, ngày 23/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông báo về việc phê bình nghiêm khắc đối với tập thể Phòng Tổ chức cán bộ, cá nhân ông Châu Cao Lợi và bà Hồ Thị Xuân Ngân (chuyên viên của Phòng). Thống nhất hạ loại thi đua quý I/2020 đối với tập thể Phòng và cá nhân liên quan.

Theo tiến trình vụ việc được nêu rõ tại Kết luận kiểm tra số 5027 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai bổ nhiệm dư thừa lãnh đạo, quy hoạch sai quy trình đối với 36 cán bộ, nhân viên trong đơn vị là không đúng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tuyển dụng sai quy định

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai chấm dứt hợp đồng lao động đối với 7 trường hợp tạm tuyển không đúng quy định như không đúng chuyên ngành, hệ đào tạo không chính quy.

Nếu không có nhu cầu sử dụng các chỉ tiêu cao đẳng, trung cấp, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với 4 trường hợp lao động tạm tuyển. Bốn trường hợp này trước đó đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tạm tuyển có trình độ trung cấp, cao đẳng làm công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, quản lý hồ sơ nhưng sau đó Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã chuyển sang ký phụ lục hợp đồng lao động theo chỉ tiêu biên chế đại học. Việc này là chưa đúng theo quy định về quản lý, sử dụng biên chế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bổ nhiệm dư thừa, sai quy định nhiều lãnh đạo

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra - Kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt cơ cấu cho phép 1 người, tức thừa 2 Phó trưởng phòng.

Theo phân cấp, khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại đơn vị đối với 4 trường hợp Phó Trưởng phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai triệu tập thiếu thành phần tham dự họp (thiếu cấp ủy, lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên).

Cụ thể trong việc bổ nhiệm ông Đoàn Công Danh giữ chức Phó trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2018, bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thu Lộc, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính từ ngày 1/10/2018; bổ nhiệm lại bà Lê Thị Hồng Vân giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 1/3/2019; bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Bích Hợp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Giám định Bảo hiểm y tế từ ngày 1/3/2019.

Ngoài ra, có 2 trường hợp bổ nhiệm Tổ phó Tổ nghiệp vụ chưa đảm bảo về bằng cấp; đặc biệt, có 1 trường hợp bổ nhiệm Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pưh từ ngày 1/4/2013 nhưng tại thời điểm bổ nhiệm chưa được phê duyệt quy hoạch chức danh cấp phó giai đoạn 2010-2015. 

Kéo dài thời gian bổ nhiệm lại

Trong khi những người không có năng lực, không đúng chuyên môn được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai bổ nhiệm ồ ạt, không theo quy hoạch thì có những trường hợp đến thời điểm bổ nhiệm lại bị kéo dài thời gian bổ nhiệm lại.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng chậm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 4 trường hợp, trong đó có 2 cấp trưởng và 2 cấp phó của Bảo hiểm xã hội cấp huyện (Giám đốc và Trưởng phòng Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Kbang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Kong Chro).

Điển hình, việc bà Nguyễn Thị Nga (55 tuổi), Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện K’Bang được bổ nhiệm lại tháng 9/2016, nhưng đến ngày 28/12/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai mới bổ nhiệm lại.

Bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi), Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Kông Chro theo quy định sẽ được bổ nhiệm lại tháng 6/2018, nhưng đến ngày 24/8/2016 mới được bổ nhiệm lại.

Từ năm 2015-2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã tuyển dụng 36 cán bộ sai quy trình, quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời điểm xảy ra các sai phạm về tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai nêu trên ở giai đoạn ông Thới Văn Đạo là Giám đốc. Ông Thới Văn Đạo giữ chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai từ năm 2007 đến ngày 1/3/2019 thì nghỉ hưu./.

Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)