Bế mạc Phiên họp 24, Ủy ban thường vụ QH khóa XIII

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua 3 ngày làm việc, UBTVQH đã trao đổi thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, hoàn thành tốt nội dung phiên họp.

Chiều 15/1, Phiên họp thứ 24, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã bế mạc.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, qua ba ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng, hoàn thành tốt nội dung phiên họp đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các Ủy ban và Hội đồng của Quốc hội cần sắp xếp, bố trí công việc hợp lý, chuẩn bị chu đáo và chất lượng các nội dung cho Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Trước khi bế mạc phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự thảo Pháp lệnh gồm năm chương, 42 điều.

Tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao nêu rõ, việc ban hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để Tòa án áp dụng trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là cần thiết và là điều kiện bắt buộc để Tòa án có thể thực hiện nhiệm vụ mới theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá tiến độ trình Pháp lệnh với Ủy ban thường vụ Quốc hội là quá chậm trễ, làm ảnh hưởng tới việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính” quy định: Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, các quyết định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01 vừa qua.

Qua thảo luận nhiều ý kiến tán thành tên gọi của Pháp lệnh là: “Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân.” Tên gọi này phù hợp với tên gọi Pháp lệnh theo Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12/6/2012 của Quốc hội, ngắn gọn, có tính khái quát cao, thể hiện được nội dung Pháp lệnh.

Trao đổi về sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án vẫn còn những quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án là hoạt độ ng tư pháp.

Theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp nên phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án cần có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc tuân theo pháp luật.

Quan điểm khác đề nghị không quy định việc đại diện Viện kiểm sát phải tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án vì phiên họp này không phải là phiên xét xử mà chỉ là việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Phan Trung Lý cho rằng cần có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Viện kiểm sát tham gia các phiên họp không chỉ phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tại phiên họp mà còn phải phát biểu quan điểm về việc giải quyết hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên sẽ giúp cho Thẩm phán có thêm thông tin để cân nhắc, đưa ra quyết định có căn cứ, chính xác và đúng pháp luật. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục