Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Nội vụ, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2016, tỉnh Bến Tre đã tuyển dụng công chức có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức; bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với các trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức, có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức.

Tuyển dụng, bổ nhiệm sai đối tượng

Kỳ thi tuyển công chức năm 2014 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức đã tuyển dụng 108 công chức (trong đó, chuyên viên 99, chuyên viên cao đẳng 4, ngạch cán sự 5). Tỉnh đã phê duyệt nhu cầu tuyển dụng tám chỉ tiêu ngạch cán sự hoặc chuyên viên có chung yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên. Đáp án thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành không có thang điểm chi tiết.

Trưởng Ban chấm thi chưa thực hiện tổ chức trao đổi để thống nhất báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, phê duyệt đáp án, thang điểm chi tiết của đề thi trước khi chấm. Kết quả các bài thi không thể hiện hai giám khảo chấm thi độc lập, có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điểm.

Đáng chú ý, có một bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm thi chấm 52,5 điểm, trong khi thực tế bài thi chỉ được 47,5 điểm.

Trong hai kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014 và 2016, tỉnh Bến Tre có 130 công chức trúng tuyển (trong đó ngạch chuyên viên: 121 công chức; ngạch kế toán viên: 3 công chức; ngạch kiểm lâm viên: 2 công chức; ngạch kiểm soát viên thị trường: 3 công chức; ngạch kiểm dịch động vật: 1 công chức).

Tại kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014, kết quả các bài thi không thể hiện hai giám khảo chấm thi độc lập. Một số bài thi chấm chưa sát với đáp án, thang điểm. Một bài thi môn ngoại ngữ (hình thức thi trắc nghiệm tiếng Anh) được chấm 51 điểm, trong khi thực tế bài thi này chỉ được 47 điểm.

Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016, có một trường hợp là hợp đồng lao động tại Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ tháng 9/1998, chưa có quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền nhưng lại được dự thi nâng ngạch công chức, có kết quả trúng tuyển và đã được Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên.

Trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2016, tỉnh Bến Tre có 66 công chức trúng tuyển, 48 công chức không trúng tuyển. Qua kiểm tra 114 hồ sơ dự thi cho thấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cử 41 công chức chưa có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án..., trong đó có 23 công chức đã trúng tuyển. Đến thời điểm thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính đối với các trường hợp này.

Ngày 31/3, Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre đã ban hành các quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính đối với 43 công chức trúng tuyển, tuy nhiên có 25 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

54 trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm

Quyền Chánh thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm (thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có 60 hồ sơ và thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 183 hồ sơ) cho thấy việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định.

Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị; chứng chỉ quản lý nhà nước; ngoại ngữ; tin học. Một số trường hợp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

[Cần làm rõ khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức]


Kiểm tra trực tiếp tại 10 cơ quan, đơn vị cho thấy hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ. Một số hồ sơ công chức của các cơ quan, đơn vị còn thiếu các thành phần tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, lý lịch tư pháp, phiếu bổ sung lý lịch, phiếu đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, kê khai tài sản hàng năm; tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không được lưu giữ trong hồ sơ công chức.

Việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức hàng năm chưa được thực hiện theo quy định; hầu hết các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức.

Đến thời điểm thanh tra, có 15 cơ quan, đơn vị sử dụng 33 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Kiến nghị thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014; quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với trường hợp có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 và trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016.

Thực hiện rà soát, chịu trách nhiệm về việc xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 23 trường hợp nêu trên trước khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo thẩm quyền. Quy định thời hạn bắt buộc đối với 25 trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoàn thiện điều kiện về ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Thanh tra Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; tiếp tục ban hành văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở, cấp huyện để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện.

Tỉnh thực hiện rà soát việc giao biên chế công chức; bố trí, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định về quản lý viên chức; chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị. Không ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị hành chính. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với 33 trường hợp làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại 15 cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, rà soát lại điều kiện chức danh đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện còn thiếu; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, có biện pháp xử lý phù hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)