Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV-mã BID), BIDV được chấp thuận niêm yết hơn 336,9 triệu cổ phiếu hoán đổi để sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào BIDV và gần 271 triệu cổ phiếu phát hành thêm cổ đông hiện hữu năm 2015.

Hiện nay, BIDV đang gấp rút hoàn tất các thủ tục đăng ký ngày giao dịch chính thức cho số cổ phiếu nói trên trong tháng 11 này. Sau khi số cổ phiếu này được chính thức niêm yết, tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của BIDV sẽ là trên 3,4 tỷ cổ phiếu, tăng giá trị vốn hóa cổ phiếu BID trong tốp các cổ phiếu có vốn hóa dẫn đầu thị trường, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu.

Cũng theo lãnh đạo BIDV, trong điều kiện chung của nền kinh tế và hoàn thành sáp nhập, hoạt động của BIDV trong 9 tháng qua đảm bảo ổn định, an toàn, các chỉ tiêu tăng trưởng cao và có tính bền vững, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Tính đến ngày 30/9, BIDV dẫn đầu khối các ngân hàng thương mại cổ phần với tổng tài sản tăng trưởng khá, đạt số dư trên 786 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; vốn điều lệ sau khi sáp nhập, đã tăng thêm hơn 6 nghìn tỷ đồng và đạt 34 nghìn tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng đạt trên 570 nghìn tỷ, tăng trên 15% so với đầu năm, dẫn đầu trong toàn ngành về mức tăng trưởng tích cực. Thị phần tín dụng đạt 12,9%, tăng 1,3% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của ngành, trong đó một số lĩnh vực có tăng trưởng như cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 27%, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tăng trưởng trên 16%.

Chính vì vậy, hiệu quả kinh doanh được duy trì ổn định với tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 16.981 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 5.535 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước./.