Biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi nguy hiểm đến mức nào?

Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi mang những đột biến làm giảm hiệu quả của vắcxin, khiến cuộc chiến với COVID-19 dai dẳng, phức tạp hơn.

Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi mang những đột biến làm giảm hiệu quả của vắcxin, khiến cuộc chiến với COVID-19 dai dẳng, phức tạp hơn./.

(Vnews/Vietnam+)