Bieu quyet, thong nhat de ong Bui Nhat Quang thoi tham gia BCHTW hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 3/10/2022, trong ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(TTXVN/Vietnam+)