Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT

Thông tin được công bố gồm phổ điểm các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, các mức điểm và số lượng thí sinh đạt được.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm tất cả các môn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. 

[Tra cứu điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử VietnamPlus]

Thông tin cụ thể như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 2
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 3
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 4
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 5
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 6
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 7
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 8
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 9
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục