Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, giải ngân theo kế hoạch.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021-2025; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi công các dự án đã giao kế hoạch năm 2020.

Theo Bộ trưởng, đến nay một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa quyết liệt đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư làm ảnh hưởng tới kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 của bộ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đảm bảo phân bổ hết kế hoạch năm 2022, Bộ trưởng Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện với các dự án khởi công mới đã giao kế hoạch vốn trong năm nay phải đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công dự án; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn...) và phải đảm bảo giải ngân hết kế hoạch năm 2022 được giao.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trình Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận (trước ngày 5/6) kế hoạch triển khai đối với từng dự án, làm cơ sở đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện và điều hành tổng thể kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án đầu tư cần rà soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi, đảm bảo chất lượng hồ sơ và phải có đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật; tập trung phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc (như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường; mỏ vật liệu, bãi thải...) phấn đấu hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30/6/2022.

[Các bộ, ngành và địa phương phải cam kết lộ trình giao kế hoạch đầu tư]

Các dự án chưa được phê duyệt hoặc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư cần tập trung chỉ đạo, xử lý tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo bộ những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý.

Bộ cũng giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Đầu tư rà soát kế hoạch thực hiện các dự án khởi công mới theo đề xuất của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; tham mưu lãnh đạo bộ chấp thuận kế hoạch thực hiện từng dự án làm cơ sở chỉ đạo điều hành và theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân theo kế hoạch đã được bộ chấp thuận.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đối với các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, hiện đã có 48/64 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại 16 dự án. Đến nay, 14/48 dự án đã được phê duyệt, còn lại 34 dự án dự kiến phê duyệt trước ngày 30/6/2022./.

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án qua 4 đợt với tổng số 45.343 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo kế hoạch các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án đăng ký, trong tháng 6/2022, Bộ Giao thông Vận tải phải giải ngân khoảng 3.950 tỷ đồng; lũy kế tới hết tháng 6/2022 giải ngân 19.030 tỷ đồng, đạt khoảng 37,9% kế hoạch Thủ tướng giao và 44% kế hoạch Bộ trưởng Giao thông Vận tải giao.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục