Ngày 15/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 558/QĐ-TTg bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ông Đào Minh Tú, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đào Minh Tú sinh ngày 14/6/1964. Chức vụ trước khi bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đang có 5 Phó Thống đốc là các ông Trần Minh Tuấn, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Đồng Tiến, Nguyễn Toàn Thắng và ông Lê Minh Hưng. Như vậy, ông Tú sẽ là Phó Thống đốc thứ 6 của Ngân hàng Nhà nước./.