Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho chức sắc Cao Đài

300 chức sắc tôn giáo Cao Đài đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh do tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Ngày 23/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 300 chức sắc tôn giáo Cao Đài năm 2013.

Tham dự khai mạc lớp học có Đầu sư Thượng tám Thanh, Hội trưởng và các Phó Hội trưởng Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

Trong ba ngày học tập, các chức sắc tôn giáo Cao Đài (có phẩm hàm từ lễ sanh trở lên) được nghiên cứu 5 chuyên đề liên quan đến kiến thức quốc phòng-an ninh về quan điểm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và trách nhiệm của chức sắc, nhà tu hành, tôn giáo; chuyên đề về phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình," bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;

Các chức sắc sẽ được phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; quan điểm, chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các Chức sắc tôn giáo Cao Đài còn được đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2013, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục