Buu dien Viet Nam thoai von 87,9 ty dong tai cong ty con hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 28/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ bán đấu giá 8,79 triệu cổ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện, tương đương 90,22% vốn điều lệ, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

[Chứng khoán phái sinh ngày càng thu hút nhà đầu tư]


Cụ thể, tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá là 87,9 tỷ đồng, giá chào bán khởi điểm 18.500 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện được thành lập năm 2001, kinh doanh quản lý các khách sạn của ngành bưu điện trên cả nước, vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 120 tỷ đồng.

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty Du lịch Bưu điện là 97,51 tỷ đồng, trong đó Bưu điện Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối 90,22%.

Theo kết quả thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp, tổng giá trị tài sản của  Du Công ty được xác định là 194,66 tỷ đồng, nợ phải trả là 14,67 tỷ đồng, giá trị doanh nghiệp còn lại là 179,99 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn là 66 tỷ đồng.

Giá trị bất động sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty, bao gồm khách sạn Bưu điện tại Hạ Long-Quảng Ninh, Cửa Lò-Nghệ An, Sầm Sơn-Thanh Hóa, Vũng Tàu…/.

Kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị: tỷ đồng)

Linh Chi (Vietnam+)