Cả nước có 22.000 doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 22.000 doanh nghiệp, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số vốn đăng ký thành lập đạt 218.710 tỷ đồng và tăng gần 33% so với cùng kỳ.

Tháng Hai, cả nước có 8.600 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn trên 67.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Tháng Hai, cả nước có 8.600 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn trên 67.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 29/2, Tổng cục Thống kê công bố tháng Hai, cả nước có 8.600 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn trên 67.000 tỷ đồng song đã giảm 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên tính chung trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 22.000 doanh nghiệp, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số vốn đăng ký thành lập đạt 218.710 tỷ đồng và tăng gần 33% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê, cộng cả hơn 300.000 tỷ đồng đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 2 tháng là 9,9 tỷ đồng và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong nền kinh tế, có 12/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, như khai khoáng tăng 28,8%, vận tải kho bãi tăng 26,5%, hoạt động dịch vụ khác tăng 21,5% và bán buôn-bán lẻ-sửa chữa ôtô, xe máy tăng 20,2%...

Ngoài ra, nền kinh tế cũng đón nhận 5.3400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng Hai và tăng 36% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 18.970 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng trong tháng với hơn 5.1400 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (tăng 35,3% so với cùng kỳ) và 2.1500 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (giảm 18,3%) và 1.500 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (tăng 29%).

Như vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong cả 2 tháng đã tăng 22,5% so với cùng kỳ với 62.980 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 49.270 doanh nghiệp và tăng 27%, doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 10.030 doanh nghiệp, tăng 6,5% và doanh nghiệp giải thể là 3,67 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,5%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục