Theo Tổng cục Thống kê, cả nước đã đón nhận 34.600 doanh nghiệp đăng ký gia nhập thị trường có tổng số vốn đăng ký là 471.200 tỷ đồng, với gần 243.500 lao động trong quý 1, tương ứng tăng 18%, 5,2% và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả 706.700 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp, tổng số vốn dự kiến bổ sung vào nền kinh tế trong ba tháng đầu năm là xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng Ba, cả nước có 14.300 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 193.600 tỷ đồng và 93.800 lao động, tăng tương ứng 96%; 127% và 29% so với tháng Hai (so với cùng kỳ năm trước, tăng tương ứng 28%; 71% và 29%

Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận sự quay trở lại của 25.600 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021) đồng thời nâng tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động trong quý 1 lên 60.200 doanh nghiệp, tăng 37% so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, trên cả nước cũng ghi nhận 35.700 doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh, đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước đồng thời 11.300 doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Trong quý đầu năm, nền kinh tế cũng ghi nhận 4.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, con số này đã giảm 17% so với cùng kỳ; trong đó có đến 3.800 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Như vậy, bình quân một tháng có 17.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Ca nuoc co gan 34.600 doanh nghiep thanh lap moi trong quy 1 hinh anh 1(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)