Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Năm Mới với điểm nhấn là giới thiệu tinh hoa nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc.
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Phụ nữ dân tộc Mông (Hà Giang) bên khung dệt. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Tiết mục múa của đồng bào dân tộc tại Làng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Thiếu nữ Ba Na bên khung dệt. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 4Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 5Tiết mục múa dệt thổ cẩm của dân tộc Thái. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 6Tái hiện nghi thức dâng Dèng (dệt) của dân tộc Tà Ôi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 7Tái hiện nghi thức dâng Dèng (dệt) của dân tộc Tà Ôi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 8Tiết mục múa của dân tộc Tà Ôi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 9Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 10Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 11Phụ nữ Ba Na dệt vải. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 12Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 13Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 14Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 15Tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông của dân tộc Ba Na. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 16Tiết mục múa của dân tộc Tà Ôi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 17Thiếu nữ dân tộc Tà Ôi dệt vải. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các hoạt động thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 18Thiếu nữ dân tộc Tà Ôi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục