Cao Bằng bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cao Bằng, với 100% số phiếu tán thành, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cao Bằng bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng hoa chúc mừng các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 5/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa XVI và ông Hoàng Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII.

Ông Triệu Đình Lê, sinh năm 1965, quê quán xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Cử nhân Sư phạm.

Trước khi được bầu là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, ông Triệu Đình Lê từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Triệu Đình Lê khẳng định sẽ cùng với tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân; bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành phấn đấu đưa Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

[Cao Bằng cần tập trung thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển]

Cũng tại kỳ họp, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả 49/50 phiếu bầu, đạt 98%. Các ông Nguyễn Trung Thảo, Lê Hải Hòa và bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Xuân Ánh, sinh năm 1964, quê quán thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân; cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hoàng Xuân Ánh đã trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách-Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục bám sát 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cần chủ động phối hợp tốt với các bộ, ngành quan tâm, tập trung, hoàn thiện hệ thống các loại quy hoạch đồng bộ làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo hướng chú trọng đến cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu quả kiến tạo và điều hành theo thẩm quyền; quan tâm nghiên cứu quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền gắn với với trách nhiệm; tập trung giám sát có trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương rà soát bổ sung xây dựng chương trình hành động toàn khóa, chương trình giám sát, quy chế làm việc, nội quy kỳ họp, quy chế phối hợp giao ban giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục