(Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX thông báo việc tạm dừng giao dịch 17 mã cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCoM, do các công ty chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Cụ thể, các công ty này chậm công bố quá 45 ngày so với thời hạn quy định và bị tạm dừng giao dịch từ ngày 23/5 đến ngày 25/5.

Theo đó, Sở này sẽ có thông báo cho phép các cổ phiếu giao dịch trở lại khi công ty thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin, hết hạn tạm ngừng giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

Trước đó, HNX đã nhắc nhở trên toàn thị trường đối với 32 doanh nghiệp chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quá 30 ngày theo quy định, sau đó đã có 15 doanh nghiệp kịp thời khắc phục và nộp Báo cáo./.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.)