Chiêm ngưỡng các hiện vật quý ghi lại lịch sử các kỳ Đại hội Đảng

Ngày 19/01, lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội” đã diễn ra tai Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Minh Thu (Vietnam+)