Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng Bảy, HNX đã tổ chức 24 phiên đấu thầu trái phiếu và huy động được 22.652 tỷ đồng, giảm 54,9% so với tháng Sáu.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 19.152 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 1.900 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1.600 tỷ đồng.

Cụ thể, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,69%-5,70%/năm, 5 năm trong khoảng 6,1%-6,5%/năm, 7 năm là 6,62%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 30 năm là 8%/năm.

Như vậy, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,44%/năm, 5 năm tăng khoảng 0,03%/năm, song lãi suất kỳ hạn 15 năm và 30 năm giữ nguyên lãi suất so với tháng Sáu.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng trái phiếu giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 791 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 82.000 tỷ đồng, giảm 0,29% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại cũng đạt hơn 574 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị 55.000 tỷ đồng, giảm 3,39% so với tháng Sáu./.