Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Hà Nội và Sở Thành phố Hồ Chí Minh.
Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai và minh bạch.

Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Như vậy Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là các công ty con do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập và có tư cách pháp nhân.

Hiện, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của hai Sở trước đó. Trong quá trình hoạt động, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật; Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở này cũng sẽ phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý; Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức..../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục