Quang cảnh họp báo ra mắt Trung tâm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương vừa tổ chức họp báo công bố ra mắt vào hôm qua (15/5), tại Hà Nội.

Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu văn hóa thời đại các Vua Hùng, những giá trị vật thể và phi vật thể, giá trị nhân văn và tình yêu con người trong nền văn hiến Văn Lang, lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước, niềm tự hào dân tộc, kế thừa phát huy bản sắc dân tộc và giữ gìn văn hóa giống nòi.

Trung tâm còn có chức năng dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, truyền thông về văn hóa thời đại Hùng Vương; liên kết hợp tác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm bày tỏ tin tưởng, khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cổ vũ tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng-Bộ Công an, Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm cho biết, hiện nay Trung tâm đã và đang vận động ý tưởng xây dựng Đền Hùng và Tháp Hùng Vương tại đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Đền thờ Hùng Vương, các vị thánh nhân của Việt Nam tại Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Hình ảnh phối cảnh dự án Đền Hùng và Tháp Hùng Vương ở Trường Sa-Khánh Hòa. (Ảnh: BTC)

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Dần, việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng là việc làm cụ thể nhằm tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng, khẳng định nền văn hóa của thời đại Hùng Vương, nền tảng văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng Đền thờ các Vua Hùng và các vị thánh nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam không những là tâm linh, thờ cúng tổ tiên, mà còn khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trung tâm có 01 Chủ tịch Hội đồng; 03 Phó chủ tịch; 01 Giám đốc Trung tâm; 03 phó giám đốc và 03 Ban chuyên trách.

Trong đó, ông Vũ Oanh, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm; Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Nhân dịp này, Trung tâm cũng ra mắt trang web có địa chỉ tại: vanhoahungvuong.com.vn