Chủ tịch MTTQ gửi thư dịp Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 74 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng.
Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 74 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng đến Ban trị sự, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Thư có đoạn viết với đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc," trong những năm qua đồng bào Phật giáo Hòa Hảo luôn sống "Tốt đời đẹp đạo," cần mẫn báo đáp Tứ ân, những thành tựu đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo ngày càng phát triển.

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tín đồ ngày càng được cải thiện, đồng bào luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực làm công tác từ thiện, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế; đặc biệt tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư," cuộc vận động "Ngày vì người nghèo," cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Chương trình "Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới" của Chính phủ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với lòng tự hào dân tộc và niềm vui ngày Khai đạo, Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ tin tưởng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo luôn phát huy đường hướng "Vì đạo pháp, vì dân tộc," đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục