Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ bước sang năm 2010, trước yêu cầu tổng kết lý luận và thực tiễn, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trước đòi hỏi ngày càng cao của độc giả, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cần cân đối giữa công tác xuất bản các tài liệu lý luận chính trị mang tầm tổng kết thực tiễn, với công tác xuất bản nói chung, nhằm tuyên truyền các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Ngày 12/2, phát biểu khi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc Tết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cần có đội ngũ cán bộ biên tập có trình độ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên nghiên cứu, nâng cao trình độ hiểu biết, cập nhật tình hình thực tiễn, để cho ra đời những tác phẩm có giá trị về nội dung, hấp dẫn về hình thức, cạnh tranh về giá cả.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, ngày càng có nhiều đề án, đề tài nghiên cứu được đánh cao về chất lượng và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Chuyển sang cơ chế quản lý mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia vừa phải thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phải chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày càng hiện đại.

Là nhà xuất bản duy nhất được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương, trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới, cho ra mắt độc giả nhiều bộ sách quý có giá trị về lý luận và thực tiễn, tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản, có tính chất nền tảng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng Đảng, quá trình đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam...

Trong hai ngày 11và 12/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc Tết tại An Giang. Phó Thủ tướng đã đến thắp hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên; thăm Trường Đại học An Giang, Trường Trung học y tế An giang, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Anh ở Phường Mỹ Long (Thành phố Long Xuyên), gia đình thương binh Lê Văn Bình ở Phường Bình Đức (Thành phố Long Xuyên) và bà Lê thị Oanh - vợ liệt sĩ tại xã Mỹ Hòa Hưng (Thành phố Long Xuyên). ./.

(TTXVN/Vietnam+)