Chuan bi tot cac dieu kien to chuc hoi nghi trien khai cong tac bau cu hinh anh 1Phiên họp thứ 2 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 19/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan nhằm chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội nghị).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra ngày 21/1/2021 theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, công việc chuẩn bị cho bầu cử]

Hội nghị sẽ nghe các báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân...

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã phân công và đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt để tổ chức Hội nghị thành công.

Qua thảo luận, các đại biểu nhấn mạnh, đây là Hội nghị rất quan trọng, được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, công tác chuẩn bị cần nghiêm túc, chu đáo, an ninh, an toàn.

Căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội có thể phân công thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh; các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt các công việc được phân công./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)