SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 1 tháng 2 năm 2023 – Công ty Bảo hiểm Chubb vừa có quyết định bổ nhiệm ông Omar Ghaznawi làm Giám đốc khu vực của các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế (International Personal Lines – IPL) cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Theo đó, ông sẽ chịu trách nhiệm quản lý và phát triển bảo hiểm các dòng xe ô tô, dân dụng, cá nhân của khu vực và các doanh nghiệp bảo hiểm có giá trị ròng cao.

Ông Omar Ghaznawi hiện đang làm việc tại New York với tư cách là Phó chủ tịch, Trưởng bộ phận các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế khu vực dân cư. Trên vị trí mới của mình tại Singapore, ông sẽ báo cáo trực tiếp với ông Ben Howell, Giám đốc Khối người tiêu dùng của Chubb khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Ben Howell nhận xét: “Ông Omar Ghaznawi là thành viên của Nhóm các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế (IPL) tại Thành phố New York trong 5 năm qua. Ở đó, ông đã có công trong việc xác định các ưu tiên chiến lược của Chubb đối với danh mục bảo hiểm khu vực dân cư. Ông lãnh đạo việc mở rộng sang các thị trường mới và giúp đạt được mức tăng trưởng có lãi trong suốt 18 năm qua. Được hỗ trợ bởi kinh nghiệm bảo lãnh phát hành và thành tích phát triển kinh doanh của ông, chúng tôi mong đợi sự đóng góp của ông trong việc lãnh đạo nhóm các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế (IPL) ở Châu Á – Thái Bình Dương”.

Trước khi gia nhập Chubb, ông Omar Ghaznawi là cố vấn quản lý cho các công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính tại PricewaterhouseCoopers. Ông cũng đã làm việc vài năm tại Travellers Insurance, quản lý danh mục bảo hiểm ô tô.

Hashtag: #Chubb

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Chubb

Chubb là tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Với hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Chubb cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng. Là một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm, Chubb đánh giá và quản lý rủi ro với sự am hiểu và tính kỷ luật. Chubb thực hiện hoạt động bồi thường bảo hiểm một cách công bằng và nhanh chóng. Chubb nổi bật bởi danh mục sản phẩm và dịch vụ toàn diện của mình, năng lực phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội, và hoạt động toàn cầu với chuyên môn được địa phương hóa.

Thông qua việc mua lại bởi các công ty tiền thân, Chubb Insurance Singapore Limited, đã có mặt tại Singapore từ năm 1948. Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb có cổ phiếu được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ (với mã: CB) và là một thành tố của Chỉ số chứng khoán S&P 500. Với khoảng 34.000 nhân viên, Tập đoàn Chubb có văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và nhiều nơi khác trên thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.chubb.com.

Giang Tran