Ngày 28/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã tới thăm và chúc Tết các vị nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các vị nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cũng tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Quốc Việt; cụ Phan Tử Nghĩa, nguyên Tổng Thư ký đầu tiên Đảng Xã hội Việt Nam và Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp.

Ông Huỳnh Đảm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và sự trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc các vị lãnh đạo và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bày tỏ sự tin tưởng các vị luôn quan tâm theo dõi, góp ý cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của mình, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Ngày 29/1, ông Huỳnh Đảm tiếp tục đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và dâng hương tưởng niệm các đồng chí cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn; cố Chủ tịch nước, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tôn Đức Thắng; cố Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Quang Đạo./.