Chủ đề: Ngày nhà giáo Việt Nam

Nỗi buồn chưa vơi

Nỗi buồn chưa vơi

"Tích góp mãi mới được ít gỗ làm nhà, nhưng gỗ theo nước trôi sạch cả, chả biết khi nào mới có được cái nhà tử tế," cô Thủy buồn bã.
Hy sinh lặng thầm Giáo dục

Hy sinh lặng thầm

“Mình cứ đi dạy học trò khắp các cánh rừng, nhưng chính con mình, chồng mình, mình lại không chăm sóc được,” cô Thoa bùi ngùi.