Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Ngày nhà giáo Việt Nam

Nỗi buồn chưa vơi

Giáo dục

Nỗi buồn chưa vơi

"Tích góp mãi mới được ít gỗ làm nhà, nhưng gỗ theo nước trôi sạch cả, chả biết khi nào mới có được cái nhà tử tế," cô Thủy buồn bã.

Quên mình cứu trường

Giáo dục

Quên mình cứu trường

Tại Hà Tĩnh, chúng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về những nhà giáo - những Đảng viên hy sinh cả tính mạng để cứu trường, lớp.

Hy sinh lặng thầm

Giáo dục

Hy sinh lặng thầm

“Mình cứ đi dạy học trò khắp các cánh rừng, nhưng chính con mình, chồng mình, mình lại không chăm sóc được,” cô Thoa bùi ngùi.