Chủ đề: Ngày nhà giáo Việt Nam

Hy sinh lặng thầm Giáo dục

Hy sinh lặng thầm

“Mình cứ đi dạy học trò khắp các cánh rừng, nhưng chính con mình, chồng mình, mình lại không chăm sóc được,” cô Thoa bùi ngùi.