Điều tra viên dính án Đời sống

Điều tra viên dính án

Điều tra viên trong vụ án mạng mà Oscar Pistorius gây ra cũng đang phải đối mặt với bảy tội danh có liên quan tới cố ý giết người.