Chủ đề: Thị trường gạo

Lượng giảm nhưng giá tăng Kinh doanh

Lượng giảm nhưng giá tăng

Xuất khẩu lúa gạo ba tháng đầu năm 2010 tuy giảm về lượng, nhưng tăng về giá do giá thị trường trong và ngoài nước biến động.
Nâng cao sức cạnh tranh Kinh tế

Nâng cao sức cạnh tranh

Ngành sản xuất lúa gạo đang thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị, chất lượng và xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt Nam.
Giá gạo có thể tăng kỷ lục Kinh tế

Giá gạo có thể tăng kỷ lục

Thời tiết xấu làm giảm mạnh sản lượng thu hoạch khiến một số nước phải nhập khẩu gạo làm giá gạo thế giới có thể tăng trở lại.