Thứ Bảy, Tháng Giêng 19/01/2019

Chủ đề

Thị trường gạo

Nâng cao sức cạnh tranh

Kinh tế

Nâng cao sức cạnh tranh

Ngành sản xuất lúa gạo đang thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị, chất lượng và xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt Nam.