Lượng giảm nhưng giá tăng Kinh doanh

Lượng giảm nhưng giá tăng

Xuất khẩu lúa gạo ba tháng đầu năm 2010 tuy giảm về lượng, nhưng tăng về giá do giá thị trường trong và ngoài nước biến động.
Nâng cao sức cạnh tranh Kinh tế

Nâng cao sức cạnh tranh

Ngành sản xuất lúa gạo đang thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị, chất lượng và xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt Nam.